የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ዜግነት ባላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ስም የተመዘገቡ የባንኮችና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች አክሲዮኖችን እና የትርፍ ድርሻ ክፍያን አስመልክቶ ባወጣው ጋይድላይን ቁጥር FIS/01/2016 የውጭ ዜግነት ባላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ስም የተመዘገቡ አክሲዮኖች የአክሲዮን ሰርተፊኬቶች ለባንኩ ተመልሰው አክሲዮኖቹ በወጡበት ዋጋ ለባለአክሲዮኖቹ እንዲከፈል የተወሰነ  መሆኑን አሳውቋል፡፡ 

በመሆኑም የሕብረት ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮን የሆናችሁ የውጭ ዜግነት ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 60 ተከታታይ ቀናት ውስጥ የአክሲዮን ሰርተፊኬት ዋናውን ለባንኩ ፋይናንስና አካውንትስ መምሪያ በመመለስ አክሲዮኖቹ የወጡበትን ዋጋ (Par Value) እና እ.ኤ.አ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2015 ድረስ ያለው የትርፍ ድርሻ ክፍያ  በአካል በመቅረብ ወይም በሕጋዊ ወኪል አማካኝነት እንድትወስዱ እናሳውቃለን፡፡  በተጨማሪም እ.ኤ.አ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ድረስ ያለው የአክሲዮኖቹ የትርፍ ድርሻ የባንኩ ባለአክሲዮኖች ሕዳር 8 ቀን 2009 ዓ.ም የሚያደርጉት 18ኛ መደበኛ ጠቅላላ ስብሰባ ቃለጉባኤ በሚመለከተው አካል እንደተመዘገበ የሚከፈል መሆኑን  እናሳውቃለን፡፡

 

ሕብረት ባንክ አ.ማ.

This new Branch is integrated to the core banking system of the bank, providing a full-fledged modern banking service.


Mickey Leland Condominium Branch 

Addis Ababa

+251-11-273 08 71

 

በሕብረት ሰርተን በሕብረት እንደግ!

United, we prosper!
www.unitedbank.com.et

United Bank has opened its 144th branch in Kobo town by the name of Kobo branch.

This new Branch is integrated to the core banking system of the bank, providing a full-fledged modern banking service.
በሕብረት ሰርተን በሕብረት እንደግ!

United, we prosper!
www.unitedbank.com.et

United Bank IT Auditor called Ato Shemlse Gebremedhin Kassa (CISA, MSCS) has published an interesting article which is posted at a well known journal called ISACA Journal, Volume 5 (2016) - Cybersecurity. It is a very informative and applicable concept discussed on this article that can be applied to financial industries operating anywhere in general and in Ethiopia in particular. We encourage you to read the excerpt shown at: (Framework for Protecting Your Valuable IT Assets)

brought by ISACA Journal 

Ato Shemlse Gebremedhin Kassa 

you can Downlode the Pdf -> Information Systems Security Audit An Ontological Framework