የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ዜግነት ባላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ስም የተመዘገቡ የባንኮችና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች አክሲዮኖችን እና የትርፍ ድርሻ ክፍያን አስመልክቶ ባወጣው ጋይድላይን ቁጥር FIS/01/2016 የውጭ ዜግነት ባላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ስም የተመዘገቡ አክሲዮኖች የአክሲዮን ሰርተፊኬቶች ለባንኩ ተመልሰው አክሲዮኖቹ በወጡበት ዋጋ ለባለአክሲዮኖቹ እንዲከፈል የተወሰነ  መሆኑን አሳውቋል፡፡ 

በመሆኑም የሕብረት ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮን የሆናችሁ የውጭ ዜግነት ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 60 ተከታታይ ቀናት ውስጥ የአክሲዮን ሰርተፊኬት ዋናውን ለባንኩ ፋይናንስና አካውንትስ መምሪያ በመመለስ አክሲዮኖቹ የወጡበትን ዋጋ (Par Value) እና እ.ኤ.አ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2015 ድረስ ያለው የትርፍ ድርሻ ክፍያ  በአካል በመቅረብ ወይም በሕጋዊ ወኪል አማካኝነት እንድትወስዱ እናሳውቃለን፡፡  በተጨማሪም እ.ኤ.አ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ድረስ ያለው የአክሲዮኖቹ የትርፍ ድርሻ የባንኩ ባለአክሲዮኖች ሕዳር 8 ቀን 2009 ዓ.ም የሚያደርጉት 18ኛ መደበኛ ጠቅላላ ስብሰባ ቃለጉባኤ በሚመለከተው አካል እንደተመዘገበ የሚከፈል መሆኑን  እናሳውቃለን፡፡

 

ሕብረት ባንክ አ.ማ.