የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ዜግነት ባላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ስም የተመዘገቡ የባንኮችና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች አክሲዮኖችን እና የትርፍ ድርሻ ክፍያን አስመልክቶ ባወጣው ጋይድላይን ቁጥር FIS/01/2016 የውጭ ዜግነት ባላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ስም የተመዘገቡ አክሲዮኖች የአክሲዮን ሰርተፊኬቶች ለባንኩ ተመልሰው አክሲዮኖቹ በወጡበት ዋጋ ለባለአክሲዮኖቹ እንዲከፈል የተወሰነ  መሆኑን አሳውቋል፡፡ 

በመሆኑም የሕብረት ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮን የሆናችሁ የውጭ ዜግነት ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 60 ተከታታይ ቀናት ውስጥ የአክሲዮን ሰርተፊኬት ዋናውን ለባንኩ ፋይናንስና አካውንትስ መምሪያ በመመለስ አክሲዮኖቹ የወጡበትን ዋጋ (Par Value) እና እ.ኤ.አ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2015 ድረስ ያለው የትርፍ ድርሻ ክፍያ  በአካል በመቅረብ ወይም በሕጋዊ ወኪል አማካኝነት እንድትወስዱ እናሳውቃለን፡፡  በተጨማሪም እ.ኤ.አ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ድረስ ያለው የአክሲዮኖቹ የትርፍ ድርሻ የባንኩ ባለአክሲዮኖች ሕዳር 8 ቀን 2009 ዓ.ም የሚያደርጉት 18ኛ መደበኛ ጠቅላላ ስብሰባ ቃለጉባኤ በሚመለከተው አካል እንደተመዘገበ የሚከፈል መሆኑን  እናሳውቃለን፡፡

 

ሕብረት ባንክ አ.ማ.

This new Branch is integrated to the core banking system of the bank, providing a full-fledged modern banking service.


Mickey Leland Condominium Branch 

Addis Ababa

+251-11-273 08 71

 

በሕብረት ሰርተን በሕብረት እንደግ!

United, we prosper!
www.unitedbank.com.et

United Bank has opened its 144th branch in Kobo town by the name of Kobo branch.

This new Branch is integrated to the core banking system of the bank, providing a full-fledged modern banking service.
በሕብረት ሰርተን በሕብረት እንደግ!

United, we prosper!
www.unitedbank.com.et

የሕብረት ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች ሕዳር 9 ቀን 2008 ዓ.ም በሂልተን ሆቴል ባካሄዱት 17ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ ቁጥር SBB/62/2015 መሰረት የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ አባላትን የመረጡ መሆኑ ይታወሳል፡፡

ኮሚቴውም ባለአክሲዮኖች ጥቆማ እንዲያደርጉ በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ባሳወቀው መሰረት ጥቆማዎችን ሲቀበል ቆይቷል፡፡ የጥቆማ ማቅረቢያው ጊዜ ተጠናቋል፡፡ ስለሆነም አስመራጭ ኮሚቴው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በወጣው መመሪያ ቁጥር SBB /62/2015 አንቀጽ 8.2.4 በተሰጠው ስልጣን መሰረት በባለአክሲዮኖች ከተጠቆሙት  መሀል ለዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት የተቀመጡትን መመዘኛዎችን ያሟላሉ ብሎ ያመነባቸውን ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ዕጩዎችን ለዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት ምርጫ  በዕጩነት ያቀረበ መሆኑን ያሳውቃል፡፡

1.  አቶ ኤፍሬም ኃ/ማርያም በዛብህ

2.  አቶ ውቤ ክንፈ ወ/ፃድቅ

3.  ወ/ሮ አዛለች ይርጉ በላይነህ

4.  ወ/ሮ አፀደወይን ተክሌ ሪጆ

5.  አቶ በላይ ከበደ ዓለሙ

6.  አቶ ሰለሞን ከበደ ኃይሌ

7.  አቶ ስለሺ ደበበ ወዳጄ

8.  አቶ ብርሃኔ ካህሣይ ተወልደ

 ሕብረት ባንክ አ.ማ.

 የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ